Apoio psicosocial ao accidentado e á súa familia

Publicado o: 12/01/2016

Ao accidentado

Traballo social
  • Xestión de hospitalización: visitas, coordinación, planificación da alta.
  • Reinserción sociolaboral para traballadores incapacitados ou en risco de exclusión social.
  • Axuda a domicilio en caso de limitacións nas actividades básicas.
  • Asesoramento e tramitación de axudas: adaptación vivenda ou do vehículo, material de axuda técnico e ortoprotético.
  • Coordinación con outros servizos especializados (Instituto Guttmann, centros, asociacións).
  • Orientación sobre outros recursos dispoñibles (públicos e privados).

Á familia

  • Apoio psicolóxico a familiares de falecidos ou con prognóstico grave.
  • Valoración e tramitación de axudas económicas en situacións de necesidade.