Suport psicosocial a l'accidentat i a la seva família

Publicat el: 12/01/2016

A l'accidentat

Treball social
  • Gestió d'hospitalització: visites, coordinació, planificació de l'alta.
  • Reinserció sociolaboral per a treballadors incapacitats o en risc d'exclusió social.
  • Ajuda a domicili en cas de limitacions en les activitats bàsiques.
  • Assessorament i tramitació d'ajudes: adaptació de l'habitatge o del vehicle, material d'ajuda tècnic i ortoprotètic.
  • Coordinació amb altres serveis especialitzats (Institut Guttmann, centres, associacions).
  • Orientació sobre altres recursos disponibles (públics i privats).

A la família

  • Suport psicològic a familiars de morts o amb pronòstic greu.
  • Valoració i tramitació d'ajudes econòmiques en situacions de necessitat.