Programa de reinserción socio laboral

Publicado o: 12/01/2016
  • Reorientación e integración social e laboral de persoas discapacitadas e de colectivos en risco de exclusión social
  • Reinserción laboral dos traballadores afectados por un grao de incapacidade que lles imposibilita volver desempeñar a súa actividade laboral, ou que perderon o seu emprego durante o proceso de recuperación e encóntranse en situación de risco de exclusión social (maiores de 45 anos, familias monoparentais…).
  • Información e asesoramento para a busca de ofertas laborais.
  • Información, valoración e tramitación de axudas sociais para a realización de cursos de formación orientada á reinserción laboral.
  • Realización de “Itinerarios Formativos” individualizados en colaboración con entidades especializadas.