Programa de reinserció sociolaboral

Publicat el: 12/01/2016
  • Reorientació i integració social i laboral de persones discapacitades i de col·lectius en risc d'exclusió social
  • Reinserció laboral dels treballadors afectats per un grau d'incapacitat que els impossibilita tornar a desenvolupar la seva activitat laboral, o que han perdut el seu treball durant el procés de recuperació i es troben en situació de risc d'exclusió social (majors de 45 anys, famílies monoparentals…).
  • Informació i assessorament per a la cerca d'ofertes laborals.
  • Informació, valoració i tramitació d'ajudes socials per a la realització de cursos de formació orientada a la reinserció laboral.
  • Realització de “Itineraris Formatius” individualitzats en col·laboració amb entitats especialitzades.