Coñeces o virus invernal?

Publicado o: 28/01/2020

O virus invernal son enfermidades que, en xeral, cursan en 5 ou 7 días con síntomas como malestar xeral, fatiga, dor de cabeza ou febre, pero sen maiores complicacións. Porén, para algúns colectivos como nenos, anciáns ou persoas con patoloxías de base, estas infeccións víricas poden ter consecuencias máis graves. 

A importancia deste virus do inverno é debida á súa alta incidencia na poboación xeral, chegando a ser consideradas epidemias. 

O virus invernal encontran un medio moi axeitado para a súa propagación nos centros de traballo, especialmente en épocas de epidemia en inverno, porque se permanece moitas horas compartindo espazo con compañeiros e / ou clientes. 

Agás a excepción dalgunhas actividades económicas, non se lles considera enfermidades profesionais, non son unha intención deliberada de manipular axentes biolóxicos nin lle son de aplicación o Real decreto 664/97 sobre axentes biolóxicos, pero o contaxio do virus tamén se produce no traballo. Anualmente o virus invernal causan grandes custos persoais e económicos. A súa prevención beneficia todos.