Como identificar as substancias perigosas

Publicado o: 01/02/2017

A información máis directa para identificar as substancias perigosas da nosa empresa encontrámola nas etiquetas dos produtos . As substancias perigosas son aquelas que están clasificadas como tal polo Regulamento europeo CLP ou son xeradas no posto de traballo pola actividade que realizamos. Debemos coñecer o significado dos pictogramas para poder interpretar correctamente a información ofrecida.

A continuación explicámosche que significa cada pictograma:


Etiquetaxe de produtos químicos