"

Mutua Universal Vendrell (El)

Mutua Universal Vendrell (El)

Vendrell (El) - 43700
Carretera Valls 12-14

977155350
Teléfono de contacto
977667388
Fax

Horarios:

Horario asistencial: de luns a venres de: 08:00-20:00
Horario administrativo: de luns a venres de: 08:00-20:00

Distancia:   A   km

Rexistro sanitario:

E43030936