"

Mutua Universal Vendrell (El)

Mutua Universal Vendrell (El)

Vendrell (El) - 43700
Carretera Valls, 12-14

977155350
Telèfon de contacte
977667388
Fax

Horaris:

Horari assistencial: de dilluns a divendres: de 8.00 a 20.00
Horari administratiu: de dilluns a divendres: de 8.00 a 20.00

Distància:   A   Km

Registre Sanitari:

E43030936