Mutua Universal Sabadell

Mutua Universal Sabadell

Sabadell- 08205
Carretera de Barcelona 234-236

937266366
Teléfono de contacto
937156252
Fax

Horarios:

Horario asistencial: de luns a venres de: 08:00-20:00. Agosto - de luns a venres de: 08:00-15:00
Horario administrativo: de luns a venres de: 08:00-20:00. Agosto - de luns a venres de: 08:00-15:00

Distancia:  A Km

Rexistro sanitario:

E08030580