Què he de saber sobre prevenció laboral abans de desplaçar empleats fora d'Espanya?

En el següent enllaç pots baixar un guia dels aspectes generals sobre la prevenció de riscos laborals dels treballadors desplaçats:


Vols tornar a cercar respostes sobre algun tema?