Què he de saber sobre prevenció laboral abans de desplaçar empleats fora d'Espanya?

En el següent enllaç pots baixar una guia dels aspectes generals sobre la prevenció de riscos laborals de persones trabjadoras desplaçades:


Vols tornar a cercar respostes sobre algun tema?