"

Que teño que facer se un dos meus traballadores ten un accidente fóra de España?

Se un traballador protexido por Mutua Universal ten un accidente laboral fóra de España ten á súa disposición a Liña Universal (900 203 203. Desde o estranxeiro 00 34 93 412 33 67).

En función da posible gravidade da lesión, será atendido por un equipo médico que fará unha valoración a través do devandito servizo de asistencia telefónica e, de ser medicamente necesario, indicarase o seu traslado a un centro sanitario público.

A partir dese momento, o lesionado pasará a depender da sanidade do país onde estea desprazado.

Casos graves ou ingreso hospitalario

Liña Universal encargarase de solicitar os informes médicos oportunos e, a través do Servizo de atención ao usuario, remitiraos ao centro asistencial de Mutua Universal responsable da empresa, para que leve a cabo o seguimento do proceso.


Queres volver buscar respostas sobre algún tema?