"

Poden pedir a prestación ambos os dous proxenitores?

Aínda que ambos os dous proxenitores deben traballar, só poderá ser beneficiario da prestación un deles. Porén, mediante un acordo entre ambas as dúas persoas proxenitoras e a empresa ou empresas respectivas, poderán alternarse entre elas a percepción do subsidio por períodos non inferiores a un mes, e quedará en suspenso o subsidio dunha mentres se lle recoñeza á outra.


Queres volver buscar respostas sobre algún tema?