"

Poden demanar la prestació ambdós progenitors?

Encara que ambdós progenitors han de treballar, només un dels dos pot ser beneficiari de la prestació. Tanmateix, mitjançant un acord entre ambdues persones progenitores i l'empresa o empreses respectives, es poden alternar la percepció del subsidi per períodes no inferiors a un mes, de manera que el subsidi del primer queda en suspens mentre se li reconeix al segon.


Vols tornar a cercar respostes sobre algun tema?