Os coidados no domicilio son subsidiarios da prestación?

Si, sempre que existise nalgún momento un ingreso hospitalario ou indicación expresa facultativa de ingreso domiciliario por unha das enfermidades da Orde TMS 103/2019


Queres volver buscar respostas sobre algún tema?