Os coidados no domicilio son subsidiarios da prestación?

Si, sempre que existise nalgún momento un ingreso hospitalario en que se diagnosticase unha enfermidade das incluídas no RD 1148/2011.


Queres volver buscar respostas sobre algún tema?