Les atencions al domicili són subsidiàries de la prestació?

Sí, sempre que, en algun moment, hi hagi hagut un ingrés hospitalari o indicació expressa facultativa d'ingrés domiciliari per una de les malalties de l'Ordre TMS 103/2019.


Vols tornar a cercar respostes sobre algun tema?