Les atencions al domicili són subsidiàries de la prestació?

Sí, sempre que, en algun moment, hi hagi hagut un ingrés hospitalari en què s'hagi diagnosticat una malaltia de les incloses en el RD 1148/2011.


Vols tornar a cercar respostes sobre algun tema?