A redución de xornada debe realizarse antes de solicitar a prestación?

Si, para proceder ao recoñecemento do subsidio, a empresa debe proceder a informar a Tesourería Xeral da Seguridade Social de que o traballador iniciou unha redución por coidado a menor afectado por cancro ou outra enfermidade grave e a porcentaxe de redución solicitada.


Queres volver buscar respostas sobre algún tema?