La reducció de jornada s'ha de fer abans de sol·licitar la prestació?

Sí, per procedir al reconeixement del subsidi, l'empresa ha de procedir a informar la Tresoreria General de la Seguretat Social que el treballador ha iniciat una reducció per cura de menor afectat per càncer o una altra malaltia greu i el percentatge de reducció sol·licitat.


Vols tornar a cercar respostes sobre algun tema?