É posible modificar a porcentaxe de redución da xornada?

Si, sempre que se avise co suficiente tempo a entidade xestora e a empresa, para que se poida axeitar a prestación económica en relación con esa nova porcentaxe e á súa vez a empresa (en Réxime Xeral) poida informar na Tesouraría Xeral da Seguridade Social deste cambio na porcentaxe de xornada.


Queres volver buscar respostas sobre algún tema?