És possible modificar el percentatge de reducció de jornada?

Sí, sempre que s'avisi amb prou temps l'entitat gestora i l'empresa, perquè es pugui adequar la prestació econòmica en relació amb aquest nou percentatge i alhora l'empresa (en règim general) pugui informar la Tresoreria General de la Seguretat Social d'aquest canvi en el percentatge de jornada.


Vols tornar a cercar respostes sobre algun tema?