En caso de continxencia común ou accidente de traballo, quen aboará a prestación en caso de estar de alta na empresa?

Será a mesma empresa quen aboará a prestación económica correspondente mediante pagamento delegado.


Queres volver buscar respostas sobre algún tema?