Quins són els principals brots de malalties infeccioses?

A l'hora de desplaçar un treballador, podem tenir múltiples dubtes sobre malalties contagioses greus amb poca incidència a Espanya, però que poden suposar un perill seriós si desplacem el treballador a alguns països.

A la pàgina web de l'Organització Mundial de la Salut trobem informació sobre les malalties epidèmiques i pandèmiques.

Malalties epidèmiques sobre les quals pots consultar:


Vols tornar a cercar respostes sobre algun tema?