Quins són els principals brots de malalties infeccioses?

En el moment de desplaçar a una persona treballadora ens poden sorgir múltiples dubtes sobre malalties contagioses greus amb poca incidència a Espanya però que poden suposar un seriós perill en desplaçar-la a alguns països.

En el pàgina web de l'Organització Mundial de la Salut trobem informació sobre les malalties epidèmiques i pandèmiques.

Malalties epidèmiques sobre les quals pots consultar:


Vols tornar a cercar respostes sobre algun tema?