Canle de integridade

Publicado o: 17/07/2023
Publicado o: 17/07/2023

Mutua Universal pon a disposición dos grupos de interese o seguinte formulario de contacto e outras vías de comunicación para trasladar calquera denuncia de boa fe, relacionada con incumprimentos do noso Código de Conduta ou da normativa en vigor. Ademais Mutua, pon a disposición outra vías de comunicación dos devanditos feitos, como son:

     Gravar unha mensaxe: Teléfono 935 009 510

    Carta en papel. A/A: Responsable Canle de Integridade. C/ Marisma, 29. 29006 Málaga.             

Considérase que a persoa informante actúa de boa fe cando a súa denuncia se realiza conforme ao disposto polo Código de Conduta e Manual de Prevención de Riscos Penais e está baseada en feitos e indicios de que razoablemente, pode desprenderse a realización dun comportamento irregular, ilícito ou delituoso.

En todo caso garántese que non se derivarán responsabilidades ante denuncias efectuadas de boa fe, tal como recolle a Lei 2/2023.

Animámosche a que facilites o teu nome e datos de contacto ao trasladar a denuncia, facero permitirá á Comisión CC e PRP contactar contigo para ampliar a información en caso de ser necesario e enviarche un xustificante de recepción, así como comunicacións sobre o estado da denuncia. Se, pola contra, optas por facero de forma anónima, podes deixar os campos correspondentes en branco. En ambos os dous casos, Mutua Universal garante que se investigará exhaustivamente coa información proporcionada.

En caso de ser necesario remitir algún documento adxunto, debe remitirse ao seguinte enderezo electrónico Caixa de correo Comision CC e PRP, facendo referencia no corpo do correo electrónico á data e hora da presentación do formulario.

Se tes algunha consulta en relación ao Código de Conduta, a Política de Prevención de Delitos ou relacionada co Modelo de Prevención de Delitos de Mutua Universal, podes pórte en contacto coa Comisión do Código de Conduta e Prevención de Riscos Penais a través do seguinte formulario de contacto, seleccionando a opción “Consultas Modelo Prevención Delitos”.

Podes consultar os documentos anteriores e o resto de normativa de Mutua Universal no seguinte apartado Transparencia e Bo Goberno - Mutua Universal.


Formulario Canle de Integridade