Son autónomo e quero adherirme

A realización das xestións poden ser realizadas e xestionadas por Mutua Universal por delegación do propio interesado, dirixindose o centro máis próximo da nosa rede.