Soc persona treballadora autònoma i vull adherir-me

La realització de les gestions poden ser realitzades i gestionades per Mutua Universal per delegació de la mateixa persona interessada, adreçant-se al centre més pròxim de la nostra xarxa.