Xornada Informativa en colaboración coa Inspección de Traballo en Castela-A Mancha para dar a coñecer a programación exposta para o exercicio 2.022, así como distintas novidades normativas para o 2022.

10
feb.
2022
11:00 - 12:30

Dirixido a

  • Empresas asociadas
  • Colaboradores

Impartido por

D. JUAN DÍAZ ROKISKIDirector TERRITORIAL DA INSPECCIÓN DE TRABALLO E SEGURIDADE SOCIAL EN CASTELA-A MANCHA

D. CARLOS V. GÓMEZ RUIZDirector PROVINCIAL MUTUA UNIVERSAL CUENCA

En colaboración con

ENDEREZO TERRITORIAL DA INSPECCIÓN DE TRABALLO E SEGURIDADE SOCIAL DE CASTELA-A MANCHAhttp://www.mitramiss.gob.es/itss/web/index.html

Detalle

Xornada Informativa en colaboración coa Inspección de Traballo en Castela-A Mancha para dar a coñecer a programación exposta para o exercicio 2022, que demandará un inspector de Traballo e Seg. Social con respecto a diferentes áreas de actuación, así como distintas novidades normativas para o 2022.
• ÁREA DE PREVENCION DE RISCOS LABORAIS: Evolución sinistralidade. Actividades Realizadas no exercicio 2021, planificación e novidades para o 2022. Novos programas de redución da sinistralidade.
• ÁREA DE RELACIÓNS LABORAIS E EMPREGO: Medidas para igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes no emprego e a ocupación (Entrada en vigor da obriga de implantar plans de igualdade para empresas de máis de 50 persoas traballadoras).
• ÁREA DE SEGURIDADE SOCIAL E EMPREGO IRREGULAR: Actuacións de control dos ERTES derivados de Covid-19. Exoneración de cotizacións e a súa posible perda.
• NOVIDADES NORMATIVAS DE INSPECCIÓN DE TRABALLO:
- Real decreto Lei 10/2021. Establecemento de novas contías sancionadoras.
- Real decreto 688/2021 Regulación do pagamento voluntario das sancións con redución da contía e procedementos sancionadores automatizados.
- Real decreto Lei 32/2021 Nova regulación dos ERTES e modificación infraccións e sancións en TRLISOS.

Descargas e ligazóns

Sesión presencial

PLATAFORMA TEAMS

., 16004 Cuenca