Jornada informativa en col·laboració amb la Inspecció de Treball a Castella-la Manxa per donar a conèixer la programació plantejada per a l'exercici 2022, així com diferents novetats normatives per al 2022.

10
febr.
2022
11.00 - 12.30

Dirigit a

  • Empreses associades
  • Col·laboradors

Impartit per

Sr. JUAN DÍAZ ROKISKIDIRECTOR TERRITORIAL DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL EN CASTELLA-LA la Manxa

Sr. CARLOS V. GÓMEZ RUIZDIRECTOR PROVINCIAL MÚTUA UNIVERSAL CONCA

En col·laboració amb

DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL DE CASTELLA-LA la Manxahttp://www.mitramiss.gob.es/itss/web/index.html

Detall

Jornada Informativa en col·laboració amb la Inspecció de Treball a Castella-la Manxa per donar a conèixer la programació plantejada per a l'exercici 2022 i saber què demandarà un inspector de Treball i Seg. Social respecte de diferents àrees d'actuació, així com diferents novetats normatives per al 2022.
• ÀREA DE PREVENCION DE RISCOS LABORALS: Evolució sinistralitat. Activitats fetes en l'exercici 2021, planificació i novetats per al 2022. Nous programes de reducció de la sinistralitat.
• ÀREA DE RELACIONS LABORALS I TREBALL: Mesures per a la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació (entrada en vigor de l'obligació d'implantar plans d'igualtat per a empreses de més de 50 persones treballadores).
• ÀREA DE SEGURETAT SOCIAL I TREBALL IRREGULAR: Actuacions de control dels ERTES derivats de covinya-19. Exoneració de cotitzacions i la seva possible pèrdua.
• NOVETATS NORMATIVES D'INSPECCIÓ DE TREBALL:
- Reial decret llei 10/2021. Establiment de noves quanties sancionadores.
- Reial decret 688/2021 Regulació del pagament voluntari de les sancions amb reducció de la quantia i procediments sancionadors automatitzats.
- Reial decret llei 32/2021 Nova regulació dels ERTO i modificació infraccions i sancions en el TRLISOS.

Baixades i enllaços

Sessió presencial

PLATAFORMA TEAMS

., 16004 Conca