Xestión integrada da prevención de riscos laborais

17
feb.
2022
12:00 - 13:30

Dirixido a

  • Empresas asociadas. Persoas traballadoras autónomas adheridas.

Impartido por

Sebastián García GalisteoTécnico de prevención de riscos laborais

682055907

Xornada técnica

Obxectivo

Coñecer o significado práctico da integración da prevención de riscos laborais no sistema xeral de xestión da empresa.
Dispor de ferramentas de axuda para a integración eficaz da actividade preventiva na empresa.

Contido

É esixible legalmente a integración? Como valórase o seu grao de implantación? Protocolo e guía de actuación inspectora para a integración da actividade preventiva.
Análise da Guía Técnica para a integración da PRL no sistema xeral de xestión da empresa.
Exemplos reais e ferramentas para a integración da actividade preventiva.

Sesión en liña