Gestió integrada de la prevenció de riscos laborals

17
febr.
2022
12.00 - 13.30

Dirigit a

  • Empreses associades. Persones treballadores autònomes adherides.

Impartit per

Sebastián García GalisteoTècnic de prevenció de riscos laborals

682055907

Jornada tècnica

Objectiu

Conèixer el significat pràctic de la integració de la prevenció de riscos laborals en el sistema general de gestió de l'empresa.
Disposar d'eines d'ajuda per a la integració eficaç de l'activitat preventiva en l'empresa.

Contingut

És exigible legalment la integració? Com es valora el seu grau d'implantació? Protocol i guia d'actuació inspectora per a la integració de l'activitat preventiva.
Anàlisi de la Guia tècnica per a la integració de la PRL en el sistema general de gestió de l'empresa.
Exemples reals i eines per a la integració de l'activitat preventiva.

Sessió en línia