Ergonomía. Os 10 Principios para o Deseño de postos de traballo

16
mai.
2023
09:30 - 14:30

Dirixido a

  • Dirixida a persoal técnico (enxeñeiros/as, técnicos/as de prevención e de mantemento, etc.) relacionado co deseño e a adecuación dos postos de traballo, que forme parte do cadro de persoal das nosas empresas asociadas ou sexa persoa traballadora autónoma adherida.

Impartido por

José Antonio Tomas RoyoTécnico de prevención de riscos laborais

943316597

Taller práctico

Obxectivo

Ofrecer criterios e referencias prácticas para o deseño e a adecuación de postos de traballo desde un punto de vista da ergonomía, así como metodoloxía actual para a xestión e a análise do risco ergonómico. Todo isto, co fin último de previr a aparición de lesións músculo-esqueléticas, as súas consecuencias económicas e para a saúde, mellorar o confort das persoas e mesmo axilizar o desenvolvemento das tarefas incrementando a produtividade.

Contido

· Impacto das lesións músculo-esqueléticas
· Os 10 principios para o deseño de postos de traballo
· Xestión do risco segundo documento técnico ISO TR12295:2014
· Valores de referencia segundo Normas UNE, EN, ISO e ISOTR12295:2014
· Recomendacións de deseño e adecuación do posto de traballo

Sesión presencial

Mutua Universal

C. Licenciado Poza 6 Bis, 48008 BILBAO