"

Mutua Universal en xifres

Publicat el: 18/02/2016

Coneix les principals magnituds que defineixen Mutua Universal, així com totes les fites i dades destacades de la gestió de l'Entitat actualitzats a tancament de l'exercici corresponent a l'any 2021.

Durant aquest període Mutua Universal ha obtingut uns ingressos per cotitzacions socials de 1.293 milions d'euros, amb un increment del 8,4% respecte a 2020. El resultat negatiu a distribuir ha estat de 24,48 milions d'euros.

La xifra de persones treballadores protegides i adherides se situa en 1.581.861, i el nombre d'empreses associades és de 157.115.

Els centres d'assistència de Mutua Universal han rebut 1.316.524 visites i s'han fet 413.241 sessions de rehabilitació i 15.107 consultes a través de la Clínica Online.