"

Missió, visió i valors

Publicat el: 18/09/2015

Missió i visió

Publicat el: 19/02/2016

Per què existim?

La nostra missió és vetllar per la salut i el benestar de les nostres empreses mutualistes, gestionant els serveis i les prestacions amb rigor i excel·lència, compromesos amb la societat i la sostenibilitat del sistema.

Publicat el: 19/02/2016

Què volem ser?

Ser excel·lents basant-nos en les nostres persones, la innovació i l'orientació a mutualistes.

Publicat el: 19/02/2016

Valors

Què és important per a nosaltres?

  • Qualitat: una prestació de serveis que superi les expectatives de mutualistes i persones treballadores.
  • professionalitat. gestió del coneixement de forma diferencial per posar-ho a disposició de mutualistes.
  • Eficiència: orientats a obtenir els millors resultats optimitzant els recursos.
  • Integritat: la transparència, l'ètica i la responsabilitat estan presents en el model de gestió i la tasca diària.