Què podem fer?
Hàbits per afrontar una situació excepcional i temporal

Publicat el: 16/03/2020

En situacions d'emergència necessitem aferrar-nos al conegut, assegurança i predictible; quan existeix un canvi brusc en els nostres hàbits, el cervell es desorienta, necessita estabilitat i tornar a la seva rutina. Podem ajudar-li organitzant petites activitats diàries en espera de recuperar la normalitat.

Per a aquests moments les prioritats fonamentals se centren en aquelles rutines que ajuden a preservar la salut psicofísica: garantir una conducta alimentària ordenada i saludable, generar activitat durant el dia, descansar per recuperar-nos de l'esforç físic-emocional a través del somni, i canalitzar l'energia o tensió a través d'activitat física, manual o de distracció.  

És important que fem rutines que ens poden ajudar en aquesta situació: rutines bàsiques, d'activitat, d'informació, de treball a distància, socials, de convivència i autoatenció.