Contas anuais e informes de auditoría

Publicado o: 11/12/2015

Notas:

(1) As contas anuais do último exercicio pechado publícanse no BOE no mes de febreiro do segundo exercicio seguinte

(2) Os informes de auditoría do último exercicio pechado están dispoñibles para a Xunta Xeral do exercicio seguinte

Estatutos de Mutua Universal

Descargar