Comptes anuals i informes d'auditoria

Publicat el: 11/12/2015


Notes:

(1) Els comptes anuals de l'últim exercici tancat es publiquen en el BOE el mes de febrer del segon exercici següent

(2) Els informes d'auditoria de l'últim exercici tancat estan disponibles per a la Junta General de l'exercici següent

Estatuts de Mutua Universal

Baixa