"

Objectiu 4: Educació de qualitat
Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a totes les persones

Publicat el: 23/02/2018

L'accés a una educació de qualitat ha de ser universal, per garantir la millora de la vida i el desenvolupament sostenible.

Què està fent Mutua Universal?

Objectiu 4: Educació de qualitat
  • Plans de formació i Universitat Corporativa
  • Formació a l'empresa en matèria de sostenibilitat
  • Contractació d'estudiants en pràctiques
  • Convenis amb universitats