Objectiu 17: Aliances per aconseguir els objectius
Revitalitzar l'aliança mundial per al desenvolupament sostenible

Publicat el: 23/02/2018

Perquè l'agenda del desenvolupament sostenible sigui eficaç calen aliances entre els governs, el sector privat i la societat civil. Aquestes aliances inclusives es construeixen sobre la base de principis i valors que atorguen prioritat a les persones i al planeta.

Què està fent Mutua Universal?

Objectiu 17: Aliances per aconseguir els objectius
  • Compromís i difusió dels objectius de desenvolupament sostenible
  • Compromís amb els deu principis del Pacte Mundial
  • Col·laboració amb ONG