Objectiu 15: Ecosistemes terrestres
Gestionar de manera sostenible els boscos, lluitar contra la desertificació, aturar i invertir la degradació de les terres i aturar la pèrdua de biodiversitat

Publicat el: 23/02/2018

El manteniment de l'ecosistema terrestre és fonamental per combatre el canvi climàtic, fer la Terra habitable i obtenir els recursos necessaris per al desenvolupament de l'activitat humana.

Què està fent Mutua Universal?

Objectiu 15: Ecosistemes terrestres
  • Sistema de gestió ambiental certificat
  • Ús eficient dels recursos
  • Gestió de residus
  • Sensibilització ambiental