Objectiu 11: Ciutats i comunitats sostenibles
Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles

Publicat el: 23/02/2018

El futur que volem precisa un correcte aprofitament dels recursos que permetin a les ciutats continuar sent un bullidor d'oportunitats, amb accés a serveis bàsics, condicions de vida dignes i més facilitats per a totes les persones.

Què està fent Mutua Universal?

Objectiu 11: Ciutats i comunitats sostenibles
  • Accessibilitat dels centres assistencials
  • Eficiència energètica