Criterios ambientais

Publicado o: 29/12/2017

Comprometémosnos co coidado do noso medio e o medio natural, traballando de maneira máis sostible e sendo conscientes das consecuencias que teñen as nosas decisións sobre o planeta.

  • Dispomos dun Sistema de Xestión Ambiental certificado mediante a Norma ISO 14001, implantado en todos os centros de traballo de Mutua Universal.
  • A eficiencia enerxética é condición indispensable nos proxectos de construción ou remodelación dos nosos centros.
  • Dispomos dunha guía de contratación responsable que introduce criterios éticos, sociais e ambientais nas diversas fases do procedemento de contratación.
  • Minimizamos o noso impacto no medio ambiente a través da aplicación de criterios de sostibilidade nos proxectos e contratos de obra e / ou rehabilitación.
  • Levamos a cabo campañas de sensibilización e formación.

 


Edificio Málaga