Organigrama organizativo

Publicado o: 26/10/2015

Mutua Universal estrutura as súas áreas de actuación en 7 enderezos e 10 enderezos territoriais, cunha fin común, orientarnos á excelencia.

O noso modelo organizativo susténtase en cinco liñas básicas:

  • Orientados á empresa e delegados
  • Orientados a pacientes e usuarios
  • Ser unha entidade socialmente recoñecida
  • Foco nas persoas
  • Eficiencia na xestión

 

Modelo organizativo de Mutua Universal