Organigrama organizativo

Publicado o: 26/10/2015

Mutua Universal estrutura as súas áreas de actuación en nove enderezos e dez enderezos territoriais, cunha fin común, orientarnos á excelencia.

O noso modelo organizativo susténtase en cinco liñas básicas:

  • Orientación á empresa e persoal delegado/a.
  • Orientación a pacientes e mutualistas.
  • Entidade socialmente recoñecida.
  • Foco nas persoas.
  • Eficiencia na xestión.

 

Modelo organizativo de Mutua Universal