Zacarías Erimias Marín
Vicepresidente segundo da Xunta Directiva

Titulado superior en Xestión Comercial e Márketing, conta tamén cun MBA en dirección de empresas e outro en dirección de seguridade. Ademais, é diplomado en Relacións Laborais e estudou a licenciatura de Ciencias do Traballo.

Na actualidade é conselleiro delegado de Securitas Seguridade España.

Nos seus vinte e cinco anos de experiencia profesional ocupou postos de diversa importancia en diferentes empresas do sector. No ano 2001 incorporouse a Securitas, comezou a súa traxectoria na compañía como director da Zona Norte, cargo que ocupou durante 5 anos, ata ser nomeado director xeral. Nos últimos tres anos foi o máximo responsable do Departamento de Desenvolvemento de Negocio e conselleiro delegado adxunto.