Misión, visión e valores

Publicado o: 18/09/2015

Misión e visión

Publicado o: 19/02/2016

Por que existimos?

A nosa misión é velar pola saúde e o benestar dos nosos mutualistas, xestionando os servizos e as prestacións con rigorosidade e excelencia, comprometidos coa sociedade e a sostibilidade do sistema.

Publicado o: 19/02/2016

Que queremos ser?

Ser excelentes baseándonos nas nosas persoas, a innovación e a orientación aos mutualistas.

Publicado o: 19/02/2016

Valores

Que é importante para nós?

  • Calidade: unha prestación de servizos que supere as expectativas de mutualistas e empregados.
  • Profesionalidade: xestión do coñecemento de forma diferencial para pólo a disposición dos mutualistas.
  • Eficiencia: orientados a obter os mellores resultados optimizando os recursos.
  • Integridade: a transparencia, a ética e a responsabilidade están presentes no modelo de xestión e no labor diario.