Mutua Universal recompila a súa historia na obra “Más de un siglo de proximidad y servicio (1907-2020)”

Publicado o: 21/07/2022

O libro percorre a traxectoria de Mutua Universal desde a súa creación en 1907 ata a actualidade, así como a evolución do sector das mutuas colaboradoras coa Seguridade Social, entidades clave no mantemento do sistema de Seguridade Social.

O seu autor é o historiador e escritor Pere A. Fàbregas, especialista en historia de empresas, entidades, institucións e personaxes, e actual presidente da Coordinadora Catalá de Fundacions.

"A historia das mutuas en España –particularmente, a traxectoria de Mutua Universal–, é un caso de éxito de colaboración público-privada ao servizo dos cidadáns ", explica o autor na vídeo-entrevista que se pode ver a continuación.


Premeus Bonaplata 2022

O libro ‘Mutua Universal. Más de un siglo de proximidad y servicio (1907-2020)’ escrito polo historiador Pere A. Fàbregas resultou gañador ex aequo na 30ª edición dos Premeus Bonaplata 2022 na categoría Premeu Estudis que convoca a Associació do Museu da Ciència i da Tècnica i d’Arqueoloxía Industrial de Catalunya.

A categoría Premeu Estudis dos Premeus Bonaplata está dirixida a obras orixinais relacionadas co estudo da vida e as actividades laborais e sociais de todos os estamentos sociais dunha empresa.


Exemplo de colaboración público-privada

A actual Mutua Universal naceu en 1907, baixo a denominación inicial de Mutua Xeral de Seguros, por iniciativa dun grupo de empresarios liderado por Trinidad Rius e Josep Mansana, seus dous primeiros presidentes.

"Ao longo de varias décadas, a Mutua Universal foi a entidade máis importante no sector de accidentes de traballo en España, grazas á súa vocación de cobertura de todo o territorio estatal que mantén ata hoxe en día", explica Pere A. Fàbregas.

Nas dúas últimas décadas, destaca especialmente o impulso que deron á Entidade o seu actual presidente, Juan Echevarría, e director xeral, Juan Güell:

"Impulsaron unha Mutua Universal de futuro, baseada nun servizo de calidade, eficiente e tecnoloxicamente avanzado".

No seu último capítulo, a obra recolle os principais fitos da historia recente da entidade e do sector, como a aprobación da Lei de mutuas de 2014, o desenvolvemento de recursos de compliance e auditoría interna, o proceso de concentración no sector e o papel clave que desempeñaron as mutuas nos últimos meses no apoio ao sistema da Seguridade Social para xestionar a pandemia da COVID-19.

A obra vincula a traxectoria da Mutua Universal cos feitos máis relevantes da historia de España e a evolución do sector das mutuas colaboradoras coa Seguridade Social. Entre os momentos clave para o sector, o autor destaca a primeira lei de seguro de accidentes de traballo (1900), que supuxo a creación das primeiras mutuas, a normativa que converteu aos seguros de traballo en obrigatorios (1932), a Lei de Bases da Seguridade Social (1963) e, nas décadas seguintes, a progresiva adopción de novas funcións por parte das mutuas no seu labor de colaboración coa Seguridade Social.

Más de un siglo de proximidad y servicio (1907-2020)

Ler