Interlocutor únic

Publicat el: 15/02/2016

A Mutua Universal oferim la figura de l'interlocutor únic, una persona de referència que t'acompanyarà en tot moment en la teva relació diària amb nosaltres i que atendrà les teves sol·licituds i consultes per donar-te la resposta més ràpida i adequada davant de cada situació.

Serà el teu referent per gestionar la relació global amb Mutua Universal i coordinar els serveis prestats, així com el responsable d'implementar els projectes adaptats a les peculiaritats de l'empresa.

Aquesta figura és especialment útil i interessant per a aquelles empreses que, per les seves característiques, complexitat i rellevància, requereixen una atenció diferenciada i personalitzada per a una major coordinació en la prestació de cara a optimitzar els processos i serveis. L'interlocutor únic és el responsable de coordinar els serveis prestats i d'implementar els projectes adaptats a la peculiaritat de cada empresa.

Model de gestió de l'accident de treball

  • Pla de gestió de l'accident de treball consensuat amb la Direcció de l'empresa.
  • Elaboració d'un pla d'acció conjunt entre empresa i Mutua Universal, en què es fixen objectius comuns i es tenen en compte les característiques específiques de l'empresa. 
  • Reunions de seguiment i coordinació amb l'àrea de Recursos Humans de l'empresa / Servei mèdic / Servei de prevenció de riscos laborals. 
  • Immediatesa en la resposta a les seves consultes o sol·licituds. 
  • Resolució àgil i eficaç d'incidències, coordinant accions amb la resta d'àrees funcionals.
  • Assessorament tècnic pel que fa a les diferents prestacions gestionades per les mútues, així com de les normes legals que afecten aquestes prestacions.

Vols informar-te sobre els nostres serveis i prestacions?