Programas de vacinación

Publicado o: 28/10/2019

Lee en contido completo en Infermeravirtual.com

Participar en programas de vacinación

Cumprir coa vacinación segundo as pautas do calendario de vacinación establecida en cada país para cada grupo de idade e necesidades específicas.

A nivel mundial, para a poboación adulta de 19 a 64 anos, o Centro para o Control e a Prevención de Enfermidades (CDC) recomenda as seguintes vacinas: tétano, difteria, tose ferina, virus do papiloma humano, sarampelo, parotidite, rubéola, varicela, gripe, antipneumocócica, hepatite A e B, antimeningocócica e herpes zóster.

 


Recomendacións de vacinación para adultos:

- “Center for Disease Control and Prevention” (CDC)

- Adaptación do calendario vacínico en España

Estes mesmos organismos tamén recomendan, para a poboación adulta con certas enfermidades crónicas e outras situacións que poden incrementar o risco de ter determinadas enfermidades inmunoprevibles, unha adaptación dos calendarios de inmunizacións sistemáticas que inclúan non só as vacinas recomendadas pola idade, senón tamén as inmunizacións indicadas para a patoloxía de base, situación de embarazo e estado de saúde. 


Comité Consultivo Mundial sobre Seguridade das Vacinas

Finalmente, cada país debe establecer recomendacións de vacinación para os adultos con determinadas exposicións laborais, entre as que destacan as do persoal sanitario, docente, manipuladores de alimentos, laboratorios clínicos, microbioloxía, protección civil, militares, persoal de limpeza en contacto con residuos, contacto con animais salvaxes e persoas que viaxan, etc.

Canto á protección da saúde para as persoas que viaxan, a OMS e os ministerios de sanidade dos diferentes países propoñen a obrigatoriedade nalgunhas vacinas e recomendan outras, ademais de tomar as medidas terapéuticas necesarias para afrontar algunhas enfermidades transmisibles endémicas nalgúns países.

Polo tanto, cando se teña que viaxar a algún lugar do mundo onde os programas de vacinación non estean completamente establecidos e determinadas enfermidades infecciosas e transmisibles teñan incidencia, deben consultarse as indicacións dos ministerios de sanidade de cada país. En España este tipo de información pode ser consultada no sitio web seguinte