Programes de vacunació

Publicat el: 28/10/2019

Lee en contingut complet en Infermeravirtual.com

Participar en programes de vacunació

Complir amb la vacunació segons les pautes del calendari de vacunació establert en cada país per a cada grup d'edat i necessitats específiques.

A escala mundial, per a la població adulta de 19 a 64 anys, el Centre per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC) recomana les vacunes següents: tètanus, diftèria, tos ferina, virus del papil·loma humà, xarampió, parotiditis, rubèola, varicel·la, grip, antipneumocòccica, hepatitis A i B, antimeningocòccica i herpes zòster.

 


Recomanacions de vacunació per a adults:

- “Centers for Disease Control and Prevention” (CDC)

- Adaptació del calendari vacunal a Espanya

Aquests mateixos organismes també recomanen, per a la població adulta amb certes malalties cròniques i altres situacions que poden incrementar el risc de tenir determinades malalties immunoprevenibles, una adaptació dels calendaris d'immunitzacions sistemàtiques que incloguin no solament les vacunes recomanades per l'edat, sinó també les immunitzacions indicades per a la patologia de base, situació d'embaràs i estat de salut. 


Comitè Consultiu Mundial sobre Seguretat de Vacunes

Finalment, cada país ha d'establir recomanacions de vacunació per als adults amb determinades exposicions laborals, entre les quals destaquen les del personal sanitari, docent, manipuladors d'aliments, laboratoris clínics, microbiologia, protecció civil, militars, personal de neteja en contacte amb residus, contacte amb animals salvatges i persones que viatgen, etc.

En relació amb la protecció de la salut per a les persones que viatgen, l'OMS i els ministeris de Sanitat dels diferents països proposen l'obligatorietat en algunes vacunes i en recomanen d'altres, a més de prendre les mesures terapèutiques necessàries per afrontar algunes malalties transmissibles endèmiques en alguns països.

Per tant, quan s'hagi de viatjar a algun lloc del món on els programes de vacunació no estiguin completament establerts i determinades malalties infeccioses i transmissibles tinguin incidència, s'han de consultar les indicacions dels ministeris de Sanitat de cada país. A Espanya aquest tipus d'informació es pot consultar al lloc web següent