Como podo mellorar a miña postura?

Publicado o: 29/08/2018

Lee o contido completo en Infermeravirtual.com

Aínda que o persoal profesional da saúde e os medios de comunicación informa amplamente sobre os posibles riscos que comporta non empregar unha mecánica corporal axeitada, o feito é que as persoas raramente adoptan as medidas ergonómicas e de hixiene postural.

Aplicar as medidas preventivas coñecidas comporta tomar conciencia das posturas ou movementos propios, dedicar un tempo para tomar as precaucións oportunas e vencer a incomodidade inmediata para adoptaras.

Algunhas persoas educadorss explican que o feito de non adoptar estas medidas está relacionado coa valoración do beneficio a curto prazo.

Así, en moitas ocasións, prímase o beneficio inmediato (dedicar o menor tempo e esforzo posible) por riba do investimento a longo prazo con medidas preventivas que, a longo tempo, resultan máis beneficiosas para a saúde.


Tomando conciencia da postura

Aplicar a mecánica corporal ás diversas actividades. Durante o día, lévanse a cabo diverso actividades que comportan infinidade de movementos corporais. A adopción dunha mecánica corporal correcta, é dicir, o mantemento de posturas e a realización de movementos en que o sistema músculo-esquelético se aliñe coas articulacións, garante unha diminución de estrés e de gasto enerxético.

Para previr lesións, primeiro hai que tomar conciencia da postura e dos movementos propios e, logo, tomar a decisión de corrixiros e esforzarse para lograro. 

Mantendo un peso axustado na altura

Manter un peso axustado á altura. Unha dieta calórica excesiva sen suficiente actividade física xera sobrepeso ou obesidade. O exceso de peso, ademais de restar axilidade, transmite un aumento da tensión e da presión ás articulacións do sistema muscular e esquelético, con consecuencias nocivas que poden derivar en artrose precoz e nunha maior facilidade para as lesións do sistema locomotor.

Pola súa parte, a actividade física fai que aumente o metabolismo celular, ao aumentar as perdas calóricas, necesarias para baixar de peso.

Alimentación saudable: recomendacións  

Coidando o medio

Ademais dos patróns posturais, as condicións do medio inflúen no movemento. Así, por exemplo, unha temperatura ambiental cálida tenderá a relaxar o ton muscular e os movementos serán máis lentos. Pero cando a persoa sente frío, aumenta o seu ton muscular e adopta unha postura tensa.

As condicións do medio tamén poden afectar a mecánica corporal. A tecnoloxía propiciou un medio artificial cheo de obxectos e ferramentas para mellorar o benestar. As persoas teñen que adaptar os seus movementos para utilizar estas ferramentas e obxectos, o que pode comportar un mal uso da estrutura e a función músculo-esquelética. Os movementos e posturas que se levan a cabo no ámbito laboral, doméstico e de lecer asócianse, moitas veces, a secuencias non axeitadas para a mecánica corporal, por exemplo, erguer pesos, erguer obxectos desde o solo repetidamente, contorsionar o corpo ao erguer un obxecto, estar de pé de forma prolongada, facer estiramentos forzados para acadar un obxecto, facer flexións estáticas do tronco, etc.

Moitos destes movementos fanse de forma automática e provocan un esforzo importante dalgúns grupos musculares; tensións nos músculos e ligamentos, e unha maior carga sobre certos ósos, ligamentos e tendóns, que pode producir dor, fatiga muscular e deformidades. Un aliñamento corporal e unha mecánica corporal desaxeitada son algunhas das causas das molestias no lombo. Os profesionais da saúde planifican programas educativos sobre como realizar movementos, como coller e trasladar obxectos e pesos e que posturas son as máis axeitadas para sentarse, tanto no ámbito laboral coma no doméstico. Unha boa mecánica e un aliñamento corporal correcto requiren menos esforzo muscular para moverse e manterse, e logran minimizar a tensión nos músculos, os ligamentos e os ósos.


Practicando un tipo de actividade física axeitada

A actividade física engloba todos os movementos ou actividades corporais que esixen uns requirimentos enerxéticos superiores aos do estado de repouso. O organismo humano é moi complexo e permite un numeroso abano de actividades diferentes que comportan a realización de actividade física. É por iso que se pode falar de numerosos tipos de actividade física segundo o punto de vista des de que se analiza. Os tipos de actividade física presentados a continuación son os que agora se considerou conveniente citar; evidentemente, hai outros. Ademais, pódense analizar de forma diferente segundo os obxectivos da clasificación: 

 

     1.  Tipos de actividade física segundo a vía enerxética requirida 

 • Actividade física aeróbica 
 • Actividade física anaeróbica

     2.  Tipos de actividade física segundo os movementos

 • Actividade física xeral 
 • Actividade física específica (ou analítica)  

     3.  Tipos de actividade física segundo as capacidades (ou calidades) físicas desenvolvidas

 • Resistencia 
 • Flexibilidade 
 • Velocidade 
 • Forza

    4.  Tipos de actividade física segundo a intensidade

 • Actividade física insignificante 
 • Actividade física lixeira 
 • Actividade física moderada 
 • Actividade física vigorosa 
 • Actividade física excesiva

    5.  Tipos de actividade física segundo o obxectivo

 • Benestar (wellness) 
 • Estar en forma (fitness) 
 • Rendemento 
 • Rehabilitación 
 • Recuperación 
 • Readaptación

    6.  Tipos de actividade física segundo a súa intencionalidade

 • Actividade física 
 • Exercicio físico informal 
 • Exercicio físico formal