Formularios para a solicitude do cesamento de actividade

Publicado o: 09/01/2023
Publicado o: 10/01/2023

Cada unha das situacións específicas ten un formulario diferenciado. Escolle a túa situación.

Para solicitar a referida prestación é preciso presentar:

 • Solicitude da prestación por cesamento de actividade
 • Declaración responsable por cesamento de actividade ordinaria
 • Declaración de cumprimento de garantías e obrigas

Non esquezas anexar toda a documentación que se relaciona no formulario de solicitude da prestación.


Para solicitar a referida prestación é preciso presentar:

 • Solicitude da prestación por cesamento temporal de actividade
 • Declaración responsable por cesamento temporal de actividade
 • Declaración de cumprimento de garantías e obrigas

Non esquezas anexar toda a documentación que se relaciona no formulario de solicitude da prestación.


Para solicitar a referida prestación é preciso presentar:

 • Solicitude da prestación por forza maior de cesamento de actividade
 • Declaración responsable por forza maior
 • Declaración de cumprimento de garantías e obrigas

Non esquezas anexar toda a documentación que se relaciona no formulario de solicitude da prestación.


Para solicitar a referida prestación é preciso presentar:

 • Solicitude da prestación por cesamento de actividade TRADE
 • Declaración responsable por TRADE

Non esquezas anexar toda a documentación que se relaciona no formulario de solicitude da prestación.