O lugar de traballo e os equipos

Publicado o: 11/05/2020

equipos teletraballo

É preciso comprobar que os lugares de traballo, as súas instalacións e as condicións ambientais cumpren uns requisitos mínimos de seguridade e saúde.