Deseño de tarefas e organización do traballo

Publicado o: 11/05/2020

xestión teletraballo

É preciso adoptar un dobre enfoque para evitar a sobrecarga da persoa: